Zamknij menu

Funkcja autoadaptacji

w pompach ciepła Ecodan

Regulacja temperatury zasilania z jaką działa pompa ciepła jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na efektywność systemu grzewczego.

 

W trybie autoadaptacji zmiana temperatury zasilania instalacji grzewczej jest ustawiana na podstawie rzeczywistej (zmierzonej bezprzewodowym termostatem) oraz szacunkowej przyszłej temperatury w pomieszczeniu, temperatury zewnętrznej oraz reakcji budynku wraz z instalacją zapisanej w pamięci modułu wewnętrznego pompy ciepła Ecodan.

 

Regulacja temperatury zasilania z jaką działa pompa ciepła jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na efektywność systemu grzewczego. Szacuje się, że obniżenie temperatury o 1oC powoduje wzrost współczynnika efektywności pompy ciepła nawet o 2%

W pompach ciepła Ecodan Mitsubishi Electric temperaturą zasilania można sterować na trzy różne sposoby:

 Ustawianie pompy ciepła nie musi być trudne, żmudne i skomplikowane. W trybie autoadaptacji jedynym parametrem, który interesuje użytkownika, jest ustawienie temperatury, jaką chce utrzymywać wewnątrz budynku. Całą optymalizację ekonomiki pracy pompy ciepła przejmuje na siebie zaawansowany algorytm pompy ciepła Ecodan. W tym trybie istotne jest to, że temperatura zewnętrzna wpływa na ustawianie temperatury zasilania. W trybach krzywej grzewczej oraz stałej temperatury zasilania termostaty pomieszczeniowe pełnią jedynie funkcję „ogranicznika” pracy pompy ciepła. Ich odczyt nie wpływa bezpośrednio na pracę pompy ciepła.

W trybie autoadaptacji na temperaturę zasilania instalacji grzewczej przede wszystkim ma wpływ temperatura zewnętrzna. To ją pompa ciepła mierzy w pierwszej kolejności. Następnie ta wartość jest korygowana w oparciu o różnicę między rzeczywistą (zmierzoną), a zadaną temperaturą powietrza w pomieszczeniu. Efektem tego jest regulacja częstotliwości sprężarki tak,aby uniknąć wahania temperatury w pomieszczeniu oraz ograniczyć cykle WŁ/WYŁ jednostki zewnętrznej. Wszystko to dzieje się z interwałem obliczeniowym wynoszącym tylko 1min. Jest to więc niezwykle szybko działający i reagujący algorytm.

 

W przypadku zbyt niskiej temperatury w pomieszczeniu pierwsze co zrobi pompa ciepła to szybkie wygrzanie budynku. Użytkownikowi przecież zależy na tym by utrzymywać stabilną temperaturę, odpowiednią dla jego komfortu termicznego. Temperatura zasilania zostanie zwiększona, w interwałach 1- minutowych, co przełoży się na szybkie podniesienie temperatury w budynku. Gdy temperatura wewnętrzna zacznie zbliżać się do poziomu zadanego przez użytkownika, pompa ciepła zacznie obniżać temperaturę zasilania, zmniejszając przy tym ilość energii przekazywanej do budynku. Najważniejsza jest stabilność. Autoadaptacja obniży temperaturę zasilania do takiego poziomu,aby zapewnić stałą, komfortową temperaturę w pomieszczeniu. Zapewniana jest w ten sposób najniższa możliwa temperatura zasilania systemu grzewczego oraz ciągłość pracy jednostki zewnętrznej. Ograniczone są przez to cykle WŁ/WYŁ które powtarzające się zbyt często, po sobie, wpływają negatywnie na ekonomikę pracy oraz znacznie skracają żywotność pomp ciepła.

 

Jeżeli doszłoby do przypadku zbyt szybkiego osiągnięcia temperatury zadanej w pomieszczeniu, wskutek np. zbyt wysokiej temperatury zasilania, pompa ciepła zapamięta informację o takiej sytuacji, aby w przyszłości do niej nie dopuścić.

Tryb autoadaptacji eliminuje problemy związane z błędnie zaprogramowaną pompą ciepła, np. źle wytyczoną krzywą grzewczą, której ustawienie jest elementem kluczowym każdej instalacji. Wielokrotnie okazuje się, że ustawiona przy instalacji systemu krzywa grzewcza nie jest tą właściwą. W takiej sytuacji krzywą należy korygować, np. poprzez przesunięcie jej do góry, gdy w domu jest zbyt zimno, lub – odpowiednio w dół, gdy jest zbyt ciepło. Ten problem całkowicie eliminuje jednak tryb autoadaptacji Mitsubishi Electric. Automatyka pompy ciepła decyduje, jakie powinny być właściwe, najefektywniejsze temperatury zasilania by zapewnić komfortowe osiąganie temperatury wewnętrznej zadanej przez użytkownika.

 

Do poprawnego działania i uruchomienia trybu autoadaptacji w pompach ciepła Mitsubishi ElectricEcodan wymagany jest pomiar temperatury wewnętrznej. Pomiaru tego można dokonać na trzy różne sposoby, tzn. wykorzystując bezprzewodowy termostat pomieszczeniowy nadajnik + odbiornik lub główny sterownik pompy ciepła przeniesiony do pomieszczenia lub czujnik temperatury TH1:

 

1. Bezprzewodowy termostat pomieszczeniowy nadajnik PAR-WT50R-E + odbiornik PAR-WR51R-E

 

2. Główny sterownik pompy ciepła Ecodan przeniesiony do pomieszczenia

 

3. Czujnik temperatury TH1 (PAC-SE41TS-E) zainstalowany w pomieszczeniu

 

Krzywa grzewcza:

 

Jest to zależność pomiędzy temperaturą zasilania a temperaturą zewnętrzną. Na sterowniku jest przedstawiana w formie wykresu gdzie temperatura zewnętrzna znajduje się na osi X, a temperatura zasilania na osi Y. W pompach ciepła MisubishiElectric krzywą grzewczą definiuje się przez ustawienie dwóch punktów. Istnieje jednak możliwość skorygowania nachylenia krzywej przez dodanie trzeciego punku. Jest dość prosta zależność – wraz ze spadkiem temperatury zewnętrznej, temperatura zasilania wzrasta.

 

Na sterowniku głównym pompy ciepła możemy zwiększyć / zmniejszyć aktualną temperaturę zasilania wynikającą z zależności. Należy jednak pamiętać, że zwiększamy lub zmniejszamy temperaturę zasilania (nie pomieszczenia), dostarczając więcej lub mniej energii do pomieszczeń.

 

Układ sterowany przy pomocy krzywej grzewczej można wyposażyć w termostat pomieszczeniowy. Pełni on rolę „ogranicznika” w całym systemie, blokując jego pracę ale nie mając wpływu na wartość temperatury zasilania.

Stała temperatura przepływu:

Pompa ciepła podczas pracy utrzymuje stałą temperaturę zasilania, ustawioną na sterowniku głównym pompy. Podobnie jak w przypadku krzywej grzewczej, układ można wyposażyć w termostat pomieszczeniowy.