Zamknij menu

Twoje zapytanie zostaт Ѕo wysт Ѕane

DziУ kujemy za zainteresowanie. WkrУ tce odpowiemy na zapytanie.

Wybierz profil:


Dla wszystkich, którzy szukają zrównoważonego i przyszłościowego rozwiązania dla swojego domu.

Dla wszystkich, którzy chcą się przysłużyć swoim klientom niezawodnym rozwiązaniem.

Dla wszystkich, dla których ważne jest generalnie efektywne wyposażenie budynku.
Zmień profil

Bardziej opłacalne są systemy lokalne

Transformacja energetyczna

Transformacja energetyczna

Rząd federalny ma ambicję, aby do 2050 r. zmniejszyć zużycie energii pierwotnej w sektorze budownictwa o 80%. Wymaga to przede wszystkim dobrych rozwiązań w dziedzinie zaopatrzenia w ciepło i ciepłą wodę użytkową. Dlaczego? Ponieważ dobre 30% zapotrzebowania na energię pierwotną w Niemczech przypada na ten sektor.

Zasadnicze pytanie:

centralne czy lokalne?

Przeprowadzone niedawno badanie wskazuje na przewagę systemów lokalnych: w celu osiągnięcia na przestrzeni 20 lat takiej samej oszczędności energii na dom jednorodzinny bez renowacji z lokalnym ogrzewaniem o powierzchni 168 m2 należy wydać o 14 757 euro mniej niż na analogiczny dom z centralnym ogrzewaniem. To wychodzi ponad 61 euro miesięcznie.

Należy patrzeć perspektywicznie.

Wybór odpowiedniego sposobu zaopatrzenia w ciepło jest o tyle ważny, że skutki raz podjętej decyzji będą odczuwalne przez najbliższe 20 lat, a nawet dłużej. Z energetycznego i ekonomicznego punktu widzenia decydujące jest zatem to, czy zaopatrzenie ma się odbywać poprzez sieci ciepłownicze czy systemy lokalne.


Takie same nakłady — większe oszczędności

Końcowa wartość kosztów ciepła po 20 latach w domu jednorodzinnym bez renowacji o powierzchni 168 m2 po wymianie ogrzewania na różne systemy zaopatrzenia w ciepło.

„Końcowa wartość kosztów ciepła” jest ustalana za pomocą pełnego planu finansowego i uwzględnia koszty inwestycji, koszty bieżące, wzrost cen i wpływ odsetek. (Wartości liczbowe zostały zaokrąglone) Źródło: Tabela 63 w badaniu „Dezentrale vs. zentrale Wärmeversorgung im deutschen Wärmemarkt” (lokalne a centralne zaopatrzenie w ciepło na niemieckim rynku ciepłowniczym), grafika: IWO


Logiczna kontynuacja

Ekologiczne porównanie obu koncepcji można uzyskać tylko, wykonując indywidualną kalkulację uwzględniającą uwarunkowania danego budynku. Jedno jest jednak pewne: zależnie od tego, z jakich źródeł jest pozyskiwana zużywana energia pierwotna, rośnie i spada emisja CO2. Ewolucja odnawialnych źródeł energii i wytwarzanie ciepła przy użyciu prądu mają zdecydowanie korzystny wpływ na redukcję emisji CO2.

 

Obniżenie mnożnika nakładu wytworzenia energii pierwotnej prądu do 1,1 i wysoka efektywność pomp ciepła sprawiają, że te systemy idealnie nadają się do lokalnych systemów zaopatrzenia przyszłości — i to nie tylko w domach jedno- i dwurodzinnych, ale także w większych obiektach mieszkalnych i komercyjnych.

Trzy najważniejsze wnioski w skrócie

  1. Generalne preferowanie sieci ciepłowniczych nie wydaje się uzasadnione z energetycznego ani ekonomicznego punktu widzenia.
  2. W systemach lokalnych można z reguły osiągnąć większe oszczędności na każde wydane euro.
  3. Tylko poprzez wybór systemów grzewczych, które nie narzucają żadnych określonych technologii ani nośników energii, transformacja energetyczna będzie efektywna finansowo, a w konsekwencji akceptowalna społecznie.

Źródło: Podsumowanie badania „Dezentrale vs. zentrale Wärmeversorgung im deutschen Wärmemarkt” (lokalne a centralne zaopatrzenie w ciepło na niemieckim rynku ciepłowniczym)


Systemy Ecodan mają wiele możliwości zastosowania

Lokalne, efektywne i po prostu wszędzie użyteczne: Pompy ciepła Ecodan