Zamknij menu

Otaczające powietrze jako źródło energii

Czyste ciepło

Zrównoważone podejście do środowiska stało się dla wielu ludzi istotnym aspektem życia codziennego. Przejście na system ogrzewania z odzyskiem pozwala znacznie poprawić własny bilans ekologiczny.


Zasada działania w skrócie

Urządzenie zewnętrzne zasysa z otaczającego powietrza zmagazynowane w nim ciepło i dostarcza je do urządzenia wewnętrznego. Stamtąd jest wprowadzane do obiegu grzewczego. W takim procesie do 75% łącznego zapotrzebowania na energię jest pokrywane z otoczenia, a pozostałe około 25% pompa ciepła zużywa jako prąd napędowy z sieci elektrycznej.


Dom zeroenergetyczny

Pompy ciepła powietrze-woda Ecodan spożytkowują zmagazynowaną w otaczającym powietrzu energię pochodzącą z promieniowania słonecznego. Korzystają zatem z praktycznie nieskończonego źródła energii. Ze względu na wyjątkowo efektywną zasadę działania pompy ciepła Ecodan bardzo skutecznie spożytkowują energię do wytwarzania ciepła w pomieszczeniach i podgrzewania wody. Pozwala to oszczędzać zasoby naturalne.

Prąd daje wybór

Istnieje możliwość, aby pompy ciepła zasilane były prądem pochodzącym z odnawialnych źródeł energii. W ten sposób pompa ciepła powietrze-woda Ecodan może być nawet w 100% zasilana z zasobów odnawialnych. Posiadając własną instalację fotowoltaiczną, można nawet we własnym zakresie produkować prąd do zasilania pompy ciepła.