Zamknij menu

Ekoprojekt ErP

Ekoprojekt ErP

Nasz sposób postępowania z energią jest na etapie przemian. Również w aspekcie europejskiego ustawodawstwa. Dyrektywa ErP nakłada obowiązek jednoznacznego znakowania produktów związanych z energią (Energy-related Products). Na niniejszych stronach objaśniamy wszystkie ważne treści Dyrektywy ErP w zakresie techniki klimatyzacyjnej i pomp ciepła.

Z NAMI

KSZTAŁTUJESZ PRZYSZŁOŚC

Bez względu na to, czy chcesz efektywnie ogrzewać, czy też chłodzić, chętnie zaproponujemy właściwe rozwiązanie, zarówno dostosowane do potrzeb użytkownika, jak również przyjazne dla środowiska.

GOTOWE NA PRZYSZŁOŚĆ: URZĄDZENIA

ZE ZNAKIEM CE

Rozporządzenie w sprawie ekoprojektowania określa tak zwane minimalne standardy efektywności oraz minimalne standardy emisji. Urządzenia, które ich nie spełniają, nie otrzymują znaku CE i nie mogą być wwożone do UE. Jest to przede wszystkim wezwanie producentów do wykorzystywania technologii, które dzisiaj i w przyszłości będą zgodne z wymaganiami CE.

PROSTE PORÓWNYWANIE PRODUKTÓW

DZIĘKI ETYKIECIE ENERGETYCZNEJ

Rozporządzenie dotyczące etykiet energetycznych definiuje wygląd etykiet energetycznych. Określa ono, które wartości są niezbędne do zaklasyfikowania do określonej klasy efektywności. Etykiety mają ułatwić przede wszystkim konsumentom porównanie produktów i pozwalać na wybór w zależności od efektywności urządzeń.