Zamknij menu

Gotowość na nadchodzące zmiany w zaopatrzeniu w energię

SG Ready

SG Ready

Od września 2016 r. do systemów Ecodan są dostępne układy sterowania umożliwiające połączenie poszczególnych pomp ciepła w inteligentną sieć elektryczną. Oznacza to, że zasługują one na etykietę SG Ready (Smart-Grid-Ready).

PARĘ SŁÓW

WSTĘPU

Prąd do zasilania napędu pompy ciepła w coraz większym stopniu jest pozyskiwany z odnawialnych źródeł energii. Jednak ilość prądu wytwarzanego z wiatru lub słońca jest uzależniona od pogody, zatem nie można nią sterować, tak aby w danym momencie było go dokładnie tyle, ile jest potrzebne. W sprzyjających warunkach występują zatem coraz większe nadmiary prądu, a z drugiej strony zdarzają się okresy, gdy prądu jest za mało. Naukowcy i politycy szukają zatem rozwiązań na zwiększenie obliczalności „zielonego” prądu i takich, które umożliwiałby elastyczne reagowanie na naturalne wahania ilości wytwarzanego prądu. Pompa ciepła odgrywa w tych koncepcjach istotną rolę.

SILNE POWIĄZANIE

Z ZAOPATRZENIEM W ENERGIĘ

Już obecnie zakłady energetyczne mogą okresowo odłączać pompy ciepła w razie niedoboru zaopatrzenia w energię. W przyszłości to zarządzanie obciążeniem ma być rozbudowane o możliwość magazynowania dodatkowej energii w fazach nadmiernego zaopatrzenia.

WYMAGANIA JUTRA

SPEŁNIONE JUŻ DZISIAJ

Zanim potencjał technologii Smart Grid będzie użyteczny w całej rozciągłości, musi zostać wyjaśnionych jeszcze wiele pytań w kwestii polityki i dystrybucji energii. Jednak Mitsubishi Electric pracuje już obecnie nad możliwymi rozwiązaniami tego wyzwania. Dlatego już od września 2016 r. do systemu Ecodan są dostępne układy sterowania umożliwiające połączenie w inteligentną sieć elektryczną. Oznacza to, że spełniają one wymagania etykiety SG Ready.


WYMAGANIA

ETYKIETY

Aby system pompy ciepła otrzymał etykietę Smart Grid Ready, musi dysponować funkcją sterowania dopuszczającą następujące cztery stany robocze.

1 stan łączenia, przy układzie zacisków 1:0.

 

Ten stan roboczy jest wstecznie kompatybilny z włączaną często o stałych porach blokadą sieci energetycznej i obejmuje maksymalnie 2 godziny „twardego” czasu blokady.

1 stan łączenia, przy układzie zacisków 0:0.

 

Przy takim łączeniu pompa ciepła działa w normalnym, energooszczędnym trybie pracy z proporcjonalnym napełnieniem zasobnika ciepła przez  maksymalnie dwugodzinną blokadę sieci energetycznej.

1 stan łączenia, przy układzie zacisków 0:1.

 

W tym stanie roboczym pompa ciepła działa w ramach ustawień regulatora we wzmocnionym trybie ogrzewania pomieszczeń i przygotowania CWU. Nie chodzi o definitywne polecenie rozbiegu, lecz zalecenie włączenia odpowiednie do bieżącego podwyższenia zapotrzebowania.

1 stan łączenia, przy układzie zacisków 1:1.

 

Chodzi tutaj o definitywne polecenie rozbiegu, o ile jest on możliwy w ramach ustawień regulatora.

Obsługa tego stanu roboczego wymaga możliwości ustawienia w regulatorze różnych modeli regulacji zależnie od modeli taryf i wykorzystania:

Wariant 1. Aktywne włączenie pompy ciepła (sprężarki).

Wariant 2. Aktywne włączenie pompy ciepła (sprężarki i dodatkowego ogrzewania elektrycznego), opcjonalnie: wyższa temperatura w zasobnikach ciepła.

Opcjonalnie temperatury systemu (temperatura zasilania i powrotu) mogą być regulowane zależnie od temperatury wnętrza. Blokada pompy ciepła przez termostat pomieszczeniowy zależnie od temperatury wnętrza jest niewystarczająca.