Zamknij menu

Bardziej opłacalne są systemy lokalne

Transformacja energetyczna

Transformacja energetyczna

Rząd federalny ma ambicję, aby do 2050 r. zmniejszyć zużycie energii pierwotnej w sektorze budownictwa o 80%. Wymaga to przede wszystkim dobrych rozwiązań w dziedzinie zaopatrzenia w ciepło i ciepłą wodę użytkową. Dlaczego? Ponieważ dobre 30% zapotrzebowania na energię pierwotną w Niemczech przypada na ten sektor.

Zasadnicze pytanie:

centralne czy lokalne?

Przeprowadzone niedawno badanie wskazuje na przewagę systemów lokalnych: w celu osiągnięcia na przestrzeni 20 lat takiej samej oszczędności energii na dom jednorodzinny bez renowacji z lokalnym ogrzewaniem o powierzchni 168 m2 należy wydać o 14 757 euro mniej niż na analogiczny dom z centralnym ogrzewaniem. To wychodzi ponad 61 euro miesięcznie.

Należy patrzeć perspektywicznie.

Wybór odpowiedniego sposobu zaopatrzenia w ciepło jest o tyle ważny, że skutki raz podjętej decyzji będą odczuwalne przez najbliższe 20 lat, a nawet dłużej. Z energetycznego i ekonomicznego punktu widzenia decydujące jest zatem to, czy zaopatrzenie ma się odbywać poprzez sieci ciepłownicze czy systemy lokalne.


Takie same nakłady — większe oszczędności

Końcowa wartość kosztów ciepła po 20 latach w domu jednorodzinnym bez renowacji o powierzchni 168 m2 po wymianie ogrzewania na różne systemy zaopatrzenia w ciepło.

„Końcowa wartość kosztów ciepła” jest ustalana za pomocą pełnego planu finansowego i uwzględnia koszty inwestycji, koszty bieżące, wzrost cen i wpływ odsetek. (Wartości liczbowe zostały zaokrąglone) Źródło: Tabela 63 w badaniu „Dezentrale vs. zentrale Wärmeversorgung im deutschen Wärmemarkt” (lokalne a centralne zaopatrzenie w ciepło na niemieckim rynku ciepłowniczym), grafika: IWO


Logiczna kontynuacja

Ekologiczne porównanie obu koncepcji można uzyskać tylko, wykonując indywidualną kalkulację uwzględniającą uwarunkowania danego budynku. Jedno jest jednak pewne: zależnie od tego, z jakich źródeł jest pozyskiwana zużywana energia pierwotna, rośnie i spada emisja CO2. Ewolucja odnawialnych źródeł energii i wytwarzanie ciepła przy użyciu prądu mają zdecydowanie korzystny wpływ na redukcję emisji CO2.

 

Obniżenie mnożnika nakładu wytworzenia energii pierwotnej prądu do 1,1 i wysoka efektywność pomp ciepła sprawiają, że te systemy idealnie nadają się do lokalnych systemów zaopatrzenia przyszłości — i to nie tylko w domach jedno- i dwurodzinnych, ale także w większych obiektach mieszkalnych i komercyjnych.

Trzy najważniejsze wnioski w skrócie

  1. Generalne preferowanie sieci ciepłowniczych nie wydaje się uzasadnione z energetycznego ani ekonomicznego punktu widzenia.
  2. W systemach lokalnych można z reguły osiągnąć większe oszczędności na każde wydane euro.
  3. Tylko poprzez wybór systemów grzewczych, które nie narzucają żadnych określonych technologii ani nośników energii, transformacja energetyczna będzie efektywna finansowo, a w konsekwencji akceptowalna społecznie.

Źródło: Podsumowanie badania „Dezentrale vs. zentrale Wärmeversorgung im deutschen Wärmemarkt” (lokalne a centralne zaopatrzenie w ciepło na niemieckim rynku ciepłowniczym)


Systemy Ecodan mają wiele możliwości zastosowania

Lokalne, efektywne i po prostu wszędzie użyteczne: Pompy ciepła Ecodan