Zamknij menu

Komfort przez cały rok

Pompy ciepła Ecodan i Klimatyzacja Split MSZ-AP

Tylko teraz, kupując dowolny zestaw pompy ciepła Ecodan Mitsubishi Electric otrzymasz zestaw klimatyzacji Split MSZ-AP25VGK + MUZ-AP25VG o mocy chłodniczej 2,5 kW!

 • Promocja skierowana jest do Autoryzowanych Partnerów Mitsubishi Electric.
 • Promocja dotyczy zakupu zestawów pomp ciepła ECODAN - Zubadan Inverter, Eco Inverter oraz pompy Ecodan na R290 i obowiązuje od 17 sierpnia 2023 r. do 31 października 2023 r. 
 • W ramach promocji, w cenie każdego zakupionego zestawu pomp ciepła ECODAN Mitsubishi Electric dodawany jest zestaw klimatyzacji Split MSZ-AP25VGK + MUZ-AP25VG.
 • Więcej informacji o urządzeniach otrzymają Państwo u przedstawicieli Mitsubishi Electric.

 

REGULAMIN PROMOCJI „KOMFORT PRZEZ CAŁY ROK”

 1. Promocja „Komfort przez cały rok” jest organizowana przez Mitsubishi Electric Europe B.V. z siedzibą w Amsterdamie, Capronilaan 34, 1119NS Schiphol-Rijk, Amsterdam, Holandia, działający przez oddział przedsiębiorcy zagranicznego - Mitsubishi Electric Europe B.V. (sp. z o.o.) Oddział w Polsce, ul. Krakowska 48, 32-083 Balice, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000338549, NIP: 5130195269 (dalej również „Mitsubishi Electric”).
 2. Promocja „Komfort przez cały rok” przeznaczona jest wyłącznie dla Autoryzowanych Partnerów Mitsubishi Electric Europe B.V. (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) – Oddział w Polsce z siedzibą w Balicach (dalej „Mitsubishi Electric”), który jest organizatorem promocji.
  Autoryzowanym Partnerem Mitsubishi Electric jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której obowiązujące przepisy przyznają zdolność prawną, prowadząca działalność gospodarczą i będąca przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2019 r. Prawo Przedsiębiorców, która posiada ważny certyfikat autoryzowanej firmy instalacyjnej wydany przez Mitsubishi Electric Europe B.V. (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) Oddział w Polsce na urządzenia objęte promocją, a która spełnia wymagania przewidziane przepisami prawa do prowadzenia działalności w zakresie sprzedaży i instalacji urządzeń (w szczególności posiada stosowne certyfikaty wymagane ustawą z 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 842/2006, tj. tzw. certyfikaty f-gazowe) lub posiadająca aktualnie obowiązujące Porozumienie Dotyczące Warunków Handlowych z Mitsubishi Electric Europe B.V. (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) Oddział w Polsce.
 3. Promocja obowiązuje od 17.08.2023 r. do 31.10.2023 r. lub do wyczerpania zapasów urządzeń objętych promocją wskazanych w punkcie 6.
 4. Promocja dotyczy nowych zamówień złożonych i przyjętych do realizacji przez Mitsubishi Electric w okresie obowiązywania promocji określonym w punkcie 3.
 5. W ramach promocji Autoryzowany Partner może nabyć zestaw pompy ciepła Ecodan Mitsubishi Electricwraz z kompletem klimatyzacji Split MSZ-AP25VGK + MUZ-AP25VG w łącznej cenie jak cena za zestaw pompy ciepła Ecodan Mitsubishi Electric. Przez „zestaw pompy ciepła Ecodan Mitsubishi Electric” rozumie się 1 sztukę jednostki zewnętrznej + 1 sztukę jednostki wewnętrznej.
 6. Modele pomp ciepła Ecodan Mitsubishi Electric objęte promocją:
  Jednostki zewnętrzneJednostki wewnętrzne
  PUD-SHWM100YAAR1 HEAT PUMP R32
  PUD-SHWM120YAAR1 HEAT PUMP R32
  PUD-SHWM140YAAR1 HEAT PUMP R32
  PUD-SHWM60VAAR1 HEAT PUMP R32
  PUD-SHWM80VAAR1 HEAT PUMP R32
  PUD-SHWM80YAAR1 HEAT PUMP R32
  PUHZ-SHW230YKA2R2 ZUBADAN AIR TO WATER
  PUZ-WZ50VAA
  PUZ-WZ60VAA
  PUZ-WZ80VAA
  SUZ-SHWM40VAH.TH OUT UNIT ATW R32
  SUZ-SHWM60VAH.TH OUT UNIT ATW R32
  SUZ-SWM100VA.TH HEAT PUMP R32
  SUZ-SWM40VA2.TH OUT UNIT ATW R32
  SUZ-SWM60VA2.TH OUT UNIT ATW R32
  SUZ-SWM80VA2.TH OUT UNIT ATW R32
  ERPT17X-VM2E
  ERPT20X-VM6E
  ERPT20X-YM9E
  ERPT30X-VM6EE
  EHST17D-VM2DR1 CYLINDER UNIT
  EHST20D-VM6DR1 CYLINDER UNIT
  EHST20D-YM9DR1 CYLINDER UNIT
  EHST30D-VM6EDR1 CYLINDER UNIT
  EHST30D-YM9EDR1 CYLINDER UNIT
  ERST17D-VM2DR1 CYLINDER UNIT
  ERST20D-VM6DR1 CYLINDER UNIT
  ERST20D-YM9DR1 CYLINDER UNIT
  ERST30D-VM2EDR1 CYLINDER UNIT
  ERPX-VM6E
  ERPX-YM9E
  EHSD-VM6D HYDROBOX
  EHSD-YM9D HYDROBOX
  ERSD-VM6D HYDROBOX
  EHSE-YM9ED HYDROBOX
  ERSE-YM9ED HYDROBOX
 7. Autoryzowany Partner może skorzystać z promocji więcej niż jednokrotnie (tj. w stosunku do więcej niż jednego kompletu urządzeń).
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków promocji podczas jej trwania.
 9. Dostępność poszczególnych modeli objętych promocją należy przed zamówieniem każdorazowo ustalić z działem administracji sprzedaży Mitsubishi Electric.
 10. W celu ustalenia szczegółowych warunków handlowych zakupu urządzeń objętych promocją (w tym warunków płatności) należy kontaktować się z przedstawicielami działu sprzedaży Mitsubishi Electric.
 11. W razie ewentualnych pytań dot. promocji prosimy o kontakt z przedstawicielami działu sprzedaży Mitsubishi Electric.
 12. Zamówienia należy składać za pomocą obowiązującego formularza zamówień u przedstawicieli działu sprzedaży Mitsubishi Electric.