Zamknij menu

Modernizacja na miarę

Systemy

Modernizacja

Dla przeprowadzenia skutecznej pod względem energetycznym renowacji decydujący jest trafny wybór źródła ciepła. Jeśli zmiana uwarunkowań budowlanych byłaby zbyt trudna, najlepszym wyborem są pompy ciepła Ecodan z opatentowaną technologią inwerterową Zubadan.

ŁATWE

PRZEJŚCIE

Pompy ciepła Ecodan z opatentowaną technologią inwerterową Zubadan są w stanie dostarczać w trybie modulowanym 100% znamionowej wydajności grzewczej w temperaturze do  -15 °C. Możliwe jest także efektywne udostępnianie wyższych temperatur zasilania, np. dla istniejących grzejników. Dzięki temu przejście na monowalentny system ogrzewania z odzyskiem odbywa się w sposób prosty i niezawodny.

POMYSŁOWA INTEGRACJA

TO WIĘKSZY ZYSK

Opcjonalny adapter ModBus umożliwia podłączenie systemu ogrzewania Ecodan do nadrzędnych systemów regulacji i np. zasilanie go własnym prądem wytworzonym w instalacji fotowoltaicznej.

STWORZONE NA MIARĘ POTRZEB

BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO

Podczas renowacji większych budynków mieszkalnych coraz częściej rozpatruje się kwestię wymiany starego systemu ogrzewania. W takich sytuacjach warto zwrócić uwagę na zalety pomp ciepła Ecodan: są one na tyle elastyczne, że można je dostosować do zastanych warunków, a zarazem mogą być użytkowane jako rozwiązanie monowalentne lub biwalentne. Regulator Ecodan jest standardowo przystosowany do obsługi kaskad  pomp ciepła. Dzięki zastosowaniu precyzyjnie modulowanych inwerterów Zubadan pompy ciepła Ecodan pracują z najwyższą efektywnością, jeśli istniejąca dystrybucja ciepła wymaga wyższych temperatur zasilania przy niskich temperaturach zewnętrznych.