Zamknij menu

Pompy ciepła w nowym budownictwie

Rozporządzenie EnEV wyznacza tendencję

Pompy ciepła w nowym budownictwie

Od 1 stycznia 2016 r. obowiązuje nowe brzmienie rozporządzenia dotyczącego oszczędności energii (EnEV 2016). Oznacza to kolejne zaostrzenie wymogów w tym względzie — i wskazuje wyraźnie na pompy ciepła jako ogrzewanie przyszłości.

ZUŻYCIE ENERGII PIERWOTNEJ

POD KONTROLĄ

Celem rozporządzenia EnEV jest redukcja emisji CO2. Ma to zostać osiągnięte poprzez obniżenie maksymalnego dopuszczalnego zapotrzebowania nowych budynków na energię pierwotną, i to od razu o 25% w stosunku do dotychczasowych limitów. Wymóg ten można spełnić za pomocą efektywnej techniki grzewczej bazującej na odnawialnych źródłach energii lub lepszej izolacji.


Udział pomp ciepła w nowo wybudowanych budynkach mieszkalnych w 2015 r.

Źródło: Statistisches Bundesamt, Ukończone projekty  budownictwa mieszkalnego według dominującego źródła pierwotnej energii grzewczej w roku 2015

 


To się

kalkuluje

Pompa ciepła stwarza najlepsze warunki, aby spełnić wymóg obniżenia o 25% zapotrzebowania na energię pierwotną względem budynku wzorcowego. Jeśli powłoka budynku posiada izolację, wystarczające jest często dochowanie minimalnych standardów, aby spełnić wszystkie wymagania rozporządzenia EnEV 2016. Obniża to dodatkowo koszty.

Najważniejsze

w skrócie

Skutki najnowszej nowelizacji rozporządzenia EnEV są wypunktowane przejrzyście w broszurze Ratgeber Energieeinsparverordnung wydanej przez bwp (Bundesverband Wärmepumpe e.V.).


Pompy ciepła powietrze-woda

na czele

Choć obecnie budowane domy często podlegają jeszcze obowiązującemu w momencie wydawania pozwolenia na budowę rozporządzeniu EnEV 2014, zarysował się pewien trend: już w 2015 r. 31,4% wszystkich oddawanych do użytku budynków mieszkalnych było wyposażonych w pompę ciepła. W przypadku domów jedno- i dwurodzinnych ten wskaźnik wynosił nawet 33,4% (na podstawie danych Statistisches Bundesamt).

Dobra technika

ułatwia wybór

Właśnie w tej sytuacji możliwe jest optymalne wykorzystanie zalet pompy ciepła: wykorzystywany w nich do wytwarzania ciepła prąd elektryczny, który przecież w coraz większym stopniu pochodzi ze źródeł odnawialnych, ma według rozporządzenia EnEV w najnowszym brzmieniu korzystny, bo wynoszący zaledwie 1,8, mnożnik nakładu wytworzenia energii pierwotnej. W połączeniu z bardzo wysokim stopniem użytkowania sprawia to, że pompy ciepła znajdują się w czołówce rankingu efektywności.

SOLIDNE ARGUMENTY

ZA POMPĄ CIEPŁA

Jak twierdzi Bundesverband Wärmepumpe e.V., pompy ciepła powietrze-woda świetnie nadają się do zastosowania w nowych budynkach, właśnie ze względu na niskie zapotrzebowanie na ciepło. Oprócz silnej poprawy efektywności przemawia za nimi także niewielki wysiłek montażowy, niskie koszty i uniknięcie czasochłonnego procesu uzyskiwania pozwolenia na montaż geotermalnej pompy ciepła.