Zamknij menu

DO KOMPLETNEGO SYSTEMU OD JEDNEGO PRODUCENTA:

AKCESORIA

Akcesoria

W instalacji grzewczej, oprócz pompy ciepła i wymaganych zasobników, wbudowane są różne akcesoria, które zapewniają efektywną, bezpieczną i bezawaryjną eksploatację całego systemu.

WSZYSTKO OD JEDNEGO PRODUCENTA

Akcesoria do ogrzewania, urządzeń czy też regulacji - Mitsubishi Electric dostarcza wszystkie konieczne i opcjonalne komponenty pompy ciepła. Upraszcza to konfigurację systemu i wyklucza konieczność dokupywania kolejnych produktów. Ponadto do wszystkich komponentów systemu z własnego programu dostaw Mitsubishi Electric oferuje opcjonalną 5-letnią gwarancję systemową.

ZAWSZE PASUJĄCE ROZWIĄZANIE

Akcesoria grzewcze obejmują komponenty, które wbudowywane są do instalacji hydraulicznej urządzenia. I tak np. zespoły pomp zapewniają cyrkulację wody, natomiast separatory osadu nieustanne usuwanie cząstek zanieczyszczeń z obiegów grzewczych. Rozmaite akcesoria do urządzeń ułatwiają instalację pompy ciepła, z kolei akcesoria do regulacji pozwalają na indywidualne rozszerzanie wbudowanego regulatora pompy ciepła.

DOPASOWANE DO SIEBIE

Możesz być pewny - wszystkie akcesoria są optymalnie dopasowane do siebie i do pomp ciepła Ecodan. Przyłącza hydrauliczne lub elektryczne, wtyki i elementy łączące należące do akcesoriów Ecodan są ze sobą kompatybilne. I przede wszystkim właściwości techniczne akcesoriów są doskonale dostosowane do wysokich wymagań pomp ciepła Ecodan.