Zamknij menu

Komfort za naciśnięciem przycisku

Termostat pomieszczeniowy

Termostat pomieszczeniowy

Warunkiem sprawności działania i efektywności energetycznej jest dobra regulacja. Wymagania systemu grzewczego dotyczące regulacji są jednak często bardzo złożone. Jeśli np. w jednym budynku są stosowane zarówno grzejniki, jak i ogrzewanie podłogowe, oba te obwody grzewcze muszą być sterowane osobno. W systemie biwalentnym stosownie do różnych ustawień systemu włączany jest dodatkowo kocioł grzewczy.

OPTYMALNY EFEKT

DZIĘKI termostatowi pomieszczeniowemu FTC5

O jak najlepsze efekty działania modułu wewnętrznego z wbudowanym zasobnikiem CWU lub bez Ecodan dba termostat pomieszczeniowy FTC5. Włączanie i przełączanie odbywa się całkowicie automatycznie, zależnie od poziomu emisji 2, obliczonych kosztów eksploatacji, temperatury zewnętrznej lub sygnałów zewnętrznych. Dalsze funkcje regulatora to m.in. tryb ogrzewania bez urządzenia zewnętrznego oraz program podgrzewania posadzki.


Termostat pomieszczeniowy Ecodan

 • Wyświetlacz

  Wyświetla wszystkie informacje.

 • Przyciski funkcji

  Do przewijania list menu i zmieniania ustawień. Funkcja jest określana przez menu widoczne na wyświetlaczu.

 • Przycisk Power/Wakacje

  Gdy system jest wyłączony, pojedyncze wciśnięcie tego przycisku powoduje włączenie systemu. Ponowne naciśnięcie, gdy system jest włączony, uaktywnia tryb wakacyjny. Przytrzymywanie wciśniętego przycisku przez 3 sekundy spowoduje wyłączenie systemu.

 • Przycisk menu

  Dostęp do ustawień systemu.

 • Przycisk Wstecz

  Powrót do poprzedniego menu.

 • Przycisk potwierdzenia

  Wybieranie lub zapisywanie.