Zamknij menu

Etykieta, która świadczy o jakości:

Znak jakości

Znak jakości

Znak jakości EHPA powstał jako świadectwo trwale wysokiego poziomu jakości pomp ciepła. Przyznanie europejskiego znaku jakości jest uwarunkowane spełnieniem technicznych, planistycznych i serwisowych kryteriów jakości pomp ciepła, które decydują o wysokiej efektywności energetycznej i niezawodności działania instalacji pompy ciepła.


Minimalne wartości efektywności

Warunkiem nadania znaku jakości EHPA jest osiągnięcie przez pompę ciepła co najmniej następujących wskaźników sprawności COP (według stanu na 01.01.2011):

W przypadku pomp ciepła, których medium robocze odznacza się wartością GWP poniżej 150, wymienione minimalne wskaźniki sprawności (COP) są redukowane o 15%.