Zamknij menu
Please accept marketing-cookies to watch this video.

ZASADA DZIAŁANIA POMPY CIEPŁA

Zapotrzebowanie na darmową energię środowiskową jako wygodne źródło ciepła jest obecnie większe niż kiedykolwiek. Aby jej wykorzystywanie było jak najprostsze, skonstruowaliśmy pompę ciepła powietrze-woda Ecodan. Nowatorski system grzewczy, którym można ogrzewać szybko, łatwo i niezawodnie.

Dom zeroenergetyczny

prostota i niski koszt

Mówiąc naprościej, idea, na której opiera się działanie pompy jest następująca: pompa ciepła powietrze-woda pozwala na spożytkowanie w domu ciepła z otaczającego powietrza — w sposób prosty i relatywnie tani. Składa się ona zawsze z jednego urządzenia zewnętrznego i jednego wewnętrznego, które są ze sobą połączone. Cała dostępna energia jest wchłaniana przez urządzenie zewnętrzne i przenoszona do urządzenia wewnętrznego. Stamtąd jest wprowadzana do obiegu grzewczego i rozprowadzana w budynku za pośrednictwem grzejników lub ogrzewania podłogowego.


Nasz świat jest pełen energii

Zasada działania

  1. Powietrze oddaje energię do czynnika chłodniczego.
  2. Czynnik chłodniczy podgrzewany jest w sprężarce poprzez sprężanie i transportuje tę energię do budynku.
  3. Medium robocze oddaje energię w formie ciepła do systemu grzewczego budynku.
  4. Schłodzony czynnik chłodniczy spływa do sprężarki, gdzie może ponownie przyjąć energię z powietrza.

ZNACZĄCY POSTĘP

NIEZALEŻNOŚĆ

Dzięki wysokiej efektywności techniki inwerterowej pompa ciepła pracuje na tyle skutecznie, że z reguły jest w stanie pokryć około 75% całości zapotrzebowania na energię cieplną z otoczenia. Zaledwie około jednej czwartej energii potrzebnej do działania pompy ciepła jest pobierane z sieci elektrycznej. Pozwala to na wytwarzanie ciepła i ciepłej wody dla domu w sposób bardzo ekonomiczny, a zarazem oszczędzanie kopalnych nośników energii.