Zamknij menu

ZASADA DZIAŁANIA POMPY CIEPŁA

Zapotrzebowanie na darmową energię środowiskową jako wygodne źródło ciepła jest obecnie większe niż kiedykolwiek. Aby jej wykorzystywanie było jak najprostsze, skonstruowaliśmy pompę ciepła powietrze-woda Ecodan. Nowatorski system grzewczy, którym można ogrzewać szybko, łatwo i niezawodnie.

Dom zeroenergetyczny

prostota i niski koszt

Mówiąc naprościej, idea, na której opiera się działanie pompy jest następująca: pompa ciepła powietrze-woda pozwala na spożytkowanie w domu ciepła z otaczającego powietrza — w sposób prosty i relatywnie tani. Składa się ona zawsze z jednego urządzenia zewnętrznego i jednego wewnętrznego, które są ze sobą połączone. Cała dostępna energia jest wchłaniana przez urządzenie zewnętrzne i przenoszona do urządzenia wewnętrznego. Stamtąd jest wprowadzana do obiegu grzewczego i rozprowadzana w budynku za pośrednictwem grzejników lub ogrzewania podłogowego.


Nasz świat jest pełen energii

Zasada działania

  1. Powietrze oddaje energię do czynnika chłodniczego.
  2. Czynnik chłodniczy podgrzewany jest w sprężarce poprzez sprężanie i transportuje tę energię do budynku.
  3. Medium robocze oddaje energię w formie ciepła do systemu grzewczego budynku.
  4. Schłodzony czynnik chłodniczy spływa do sprężarki, gdzie może ponownie przyjąć energię z powietrza.

ZNACZĄCY POSTĘP

NIEZALEŻNOŚĆ

Dzięki wysokiej efektywności techniki inwerterowej pompa ciepła pracuje na tyle skutecznie, że z reguły jest w stanie pokryć około 75% całości zapotrzebowania na energię cieplną z otoczenia. Zaledwie około jednej czwartej energii potrzebnej do działania pompy ciepła jest pobierane z sieci elektrycznej. Pozwala to na wytwarzanie ciepła i ciepłej wody dla domu w sposób bardzo ekonomiczny, a zarazem oszczędzanie kopalnych nośników energii.