Zamknij menu

Niezawodność do -28°C

Zubadan Inverter

Zubadan Inverter

Klasa mistrzowska

Bez względu na uwarunkowanie budynku, urządzenia Zubadan Inverter będą działały z najwyższą mocą w całym zakresie roboczym. System ten jest zdolny do działania z pełną mocą przy -15°C, a przy temperaturach sięgających nawet -28°C pompa ciepła nadal pracuje skutecznie i niezawodnie!

 


NA NAJLEPSZYM

POZIOMIE TECHNICZNYM


Zysk mocy Zubadan

Opatentowana technika Zubadan Inverter stanowi obecnie optymalne rozwiązanie w dziedzinie pomp ciepła powietrze-woda. Obieg czynnika chłodniczego Zubadan z dochładzaczem HIC i sprężarką z wtryskiem Flash Injection umożliwia stabilizację natężenia przepływu czynnika chłodniczego nawet przy niskich temperaturach zewnętrznych.

ABSOLUTNA NIEZAWODNOŚĆ DZIĘKI

optymalizacji sposobu odszraniania

Systemy Zubadan wyposażone są ponadto w zoptymalizowaną funkcję odszraniania, która zapewnia najwyższą niezawodność. Funkcja ta regulowana jest w sposób inteligentny z uwzględnieniem temperatury zewnętrznej, temperatury powierzchni parownika, czasu pracy i czasu trwania procesu odszraniania. Odstępy między procesami odszraniania można wydłużyć do 150 minut, a czas trwania takiego jednego procesu jest o 50% krótszy w porównaniu z typowymi urządzeniami.

NAJLEPSZY WYBÓR

W PRZYPADKU MODERNIZACJI

Zubadan jest także najlepszym wyborem w przypadku modernizacji. Dzięki technice Zubadan zdecydowanie zbędne staje się przewymiarowywanie instalacji w celu uzyskania marginesu bezpieczeństwa podczas pracy w trybie grzania. Wysokie temperatury zasilania rzędu 60°C  sprawiają, że pompy ciepła powietrze-woda Ecodan z urządzeniem Zubadan Inverter uzyskują rewelacyjne wskaźniki efektywności także w połączeniu z typowymi grzejnikami.


Zubadan Inverter

  • Niezawodne działanie do -28°C
  • Stabilizacja natężenia przepływu czynnika chłodniczego przez dochładzacz HIC i sprężarkę z wtryskiem Flash Injection
  • Wysokie wskaźniki efektywności także w połączeniu z typowymi grzejnikami dzięki wysokim temperaturom zasilania rzędu 60°C
  • Skrócenie czasu odszraniania nawet o 50% w porównaniu z tradycyjnymi urządzeniami przy znacznie dłuższych odstępach między procesami odszraniania